สินค้า Handmade ที่มาจากฝีมือคนไทย คุณภาพระดับ premium และเป็นของฝาก

ยอดนิยมของชาวต่างชาติ

จากแรงบันดาลใจของคุณมนทิตาที่รักและหลงไหลในงานกระเป๋าผ้า เมื่อมีโอกาสก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกระเป๋าผ้า จึงลงมือทำด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ NANTITA ในวันนี้ ตั้งแต่ปี 1992 เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่กระเป๋าผ้า NANTITA ไม่เคยจะหยุดพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพของสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

COLLECTION

FOREVER  YOUNG

SUMMER LOVE

LOOKS GORGEOUS

IT'S TIMES TO BE FABULOUS

 

BEST SELLER

สินค้า Handmade ที่มาจากฝีมือคนไทย คุณภาพระดับ premium และเป็นของฝากยอดนิยมของชาวต่างชาติ

จากแรงบันดาลใจของคุณมนทิตาที่รักและหลงไหลในงานกระเป๋าผ้า เมื่อมีโอกาสก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกระเป๋าผ้า จึงลงมือทำด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ NANTITA ในวันนี้ ตั้งแต่ปี 1992 เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่กระเป๋าผ้า NANTITA ไม่เคยจะหยุดพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพของสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน