เทรนสีแพรวพราวแห่งปี 2561

ในแต่ละฤดูกาลทีมงานของสถาบัน Pantone Color Institute (ผู้มีอำนาจระดับโลกด้านสี) จะสร้าง Pantone Fashion Color Trend Report หรือรายงานเทรนแฟชั่นของสี โดยจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมสีที่นิยมใช้โดยนักออกแบบแฟชั่นที่ NY Fashion Week ซึ่งจะอยู่ภายในคอลเลกชันของพวกเขาในฤดูที่จะมาถึง

How to Clean Your Handmade Bangkok Bags

Bangkok bags are all the rage right now and for all the right reasons: versatile, stylish, and eco-friendly, they make valuable accessories you can personalize and style up, and wear on all possible occasions. Depending on its design and pattern, Bangkok bags can be a great accessory for casual outings, workdays, shopping trips, days in the park, or nights on the town. However, it is very important to know how to clean those bags correctly, so you can keep it as good as new for years.

关于娜迪塔曼谷包手袋系列的一些见解

受到爱国主义和爱情的启发,娜迪塔曼谷包自1992年以来从未停止过时尚和优质包袋的开发。所有产品都精致而独特,因其大象或花卉图案而被外国人所熟悉。

Some Insights about Nantita's Bag Collections

Inspired by patriotism and love in the bag, NANTITA has never stopped developing in style and quality bags since 1992. All the products are exquisite and unique, and known to foreigners by either elephant or flower pattern.

曼谷包(Nantita)

曼谷包是一种布袋,外国游客一般把它当作纪念品来购买。

它是象征泰国的国际化礼品,品质和价值都非常不错。

...
...