จากแรงบันดาลใจของคุณมนทิตาที่รักและหลงไหลในงานกระเป๋าผ้า เมื่อมีโอกาสก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกระเป๋าผ้า จึงลงมือทำด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียด เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ NANTITA ในวันนี้ ตั้งแต่ปี 1992 เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่กระเป๋าผ้า NANTITA ไม่เคยจะหยุดพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพของสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

BRAND NANTITA

ABOUT

NANTITA

คุณมนทิตา ผู้ที่มีใจรักในด้านนี้และหลงใหลงานหัตถกรรมกระเป๋าผ้า จึงทำตั้งแต่เลือกผ้า เลือกวัสดุสินค้า เลือกช่างด้วยตัวเอง เพื่อคัดสรรผลงานทุกชิ้นให้ออกมามีความประณีต และงดงาม คงเอกลักษณ์งานฝีมือของไทยพร้อมทั้งผสมผสานความเป็นไทยสะท้อนออกมาบนลายผ้าให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ทั้งลายช้าง หรือลายดอกไม้ ลายรถตุ๊กฯและ ลายไทยต่างฯและแรงบันดาลใจที่สำคัญที่คุณมนทิตาได้ก่อตั้งแบรนด์นี้นอกจากความรักในอาชีพ และสินค้าของตัวเองแล้วยังได้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุนชนทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ให้ชาวบ้านาเหล่านั้นได้มีรายได้ เพิ่มเสริมอาชีพ เปิดรับโอกาสและพัฒนางานฝีมือของตนเอง ซึ่งคุณมนทิตามีความรักและผูกพันธ์กับชาวบ้านมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังกระจายรายได้ไปสู่ระดับประเทศ โดยกระเป๋าผ้าเองเป็นสินค้าที่ถูกจัดอันดับว่าอยู่ 1 ใน 5 สินค้าที่ชาวต่างชาติจะต้องซื้อกลับประเทศไปเป็นของฝาก หลักๆจะเป็นชาวจีนและชาวเอเชียที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรมที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วนิยมที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากของขวัญ จนได้รับความนิยม และมีชื่อเรียกติดปากกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนว่า ม่าน กู่ เปา 曼谷包 = MàngǔBāo แปลว่า"กระเป๋ากรุงเทพ"

 

BRAND NANTITA

Inspired by your eyes NANTITA in the past days, NANTITA has never stopped in the form and quality of products from the present to the present.
 

BRAND NANTITA​

จากแรงบันดาลใจของคุณมนทิตาที่รักและหลงไหลในงานกระเป๋าผ้า เมื่อมีโอกาสก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกระเป๋าผ้า จึงลงมือทำด้วยความรักและใส่ใจในทุกรายละเอียด เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ NANTITA ในวันนี้ ตั้งแต่ปี 1992 เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่กระเป๋าผ้า NANTITA ไม่เคยจะหยุดพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพของสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ABOUT

คุณมนทิตา ผู้ที่มีใจรักในด้านนี้และหลงใหลงานหัตถกรรมกระเป๋าผ้า จึงทำตั้งแต่เลือกผ้า เลือกวัสดุสินค้า เลือกช่างด้วยตัวเอง เพื่อคัดสรรผลงานทุกชิ้นให้ออกมามีความประณีต และงดงาม คงเอกลักษณ์งานฝีมือของไทยพร้อมทั้งผสมผสานความเป็นไทยสะท้อนออกมาบนลายผ้าให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ทั้งลายช้าง หรือลายดอกไม้ ลายรถตุ๊กฯและ ลายไทยต่างฯและแรงบันดาลใจที่สำคัญที่คุณมนทิตาได้ก่อตั้งแบรนด์นี้นอกจากความรักในอาชีพ และสินค้าของตัวเองแล้วยังได้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุนชนทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ให้ชาวบ้านาเหล่านั้นได้มีรายได้ เพิ่มเสริมอาชีพ เปิดรับโอกาสและพัฒนางานฝีมือของตนเอง ซึ่งคุณมนทิตามีความรักและผูกพันธ์กับชาวบ้านมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังกระจายรายได้ไปสู่ระดับประเทศ โดยกระเป๋าผ้าเองเป็นสินค้าที่ถูกจัดอันดับว่าอยู่ 1 ใน 5 สินค้าที่ชาวต่างชาติจะต้องซื้อกลับประเทศไปเป็นของฝาก หลักๆจะเป็นชาวจีนและชาวเอเชียที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรมที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วนิยมที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากของขวัญ จนได้รับความนิยม และมีชื่อเรียกติดปากกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนว่า ม่าน กู่ เปา 曼谷包 = MàngǔBāo แปลว่า"กระเป๋ากรุงเทพ"

 

NANTITA